Repertoar Aktuellt Bilder Kontakt För medlemmar

Aktuella evenemang våren 2017

Kören framträder ofta i Skärholmstrakten.

Två gånger per år underhåller vi gamla och sjuka
på vårdhem och servicehus i Skärholmen.

Vi framträder även i bl a Skärholmens kyrka
och vid Skärholmens gård på nationaldagen.

Till evenemang med angiven tid är alla välkomna! Konserterna är gratis om inget annat anges.

Konsert vid Skärholmens gård 6 juni 2013

 

Datum

Tid

Evenemang

Plats

Onsdag 10/5 13.30 Vårkonsert Eken aktivitetscenter och stödverksamhet, Skärholmen
Onsdag 10/5 15.00 Vårkonsert Vårbacka Plaza, Vårby
Lördag 13/5 15.00 Vårkonsert Edsätra äldreboende, Sätra
Onsdag 17/5 19.00 Vårkonsert Mikaelikyrkan
Onsdag 6/6 15.30 Konsert på Nationaldagen Våravslutning på Skärholmens Gård
Vid olika tillfällen har vi konserterat i t.ex. Djurgårdskyrkan, Gamla stan (6 juni) och "Par i Kör".

Hela eller delar av kören deltager i andra konserter
t.ex. i Berwaldhallen (advent), "Förklädd gud" och Opera Fantastica.
Skärholmskören i Stockholm Skicka e-post